STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl=========================================================

Rozkład jazdy autobusów komunikacji gminnej:

      

     ====================================================================

Spis Powszechny w Studzionce.

 

Dla ułatwienia mieszkańcom spisu, będzie można go wykonać w biurze sołtysa we wrześniu w każdy wtorek.

Rachmistrz będzie w godzinach 10:00 – 12:00.

                                                                                                  ================================================================================================

OGŁOSZENIE:

Niepubliczny Żłobek „PEPA” w Pawłowicach to miejsce, gdzie dzieci czują się doskonale i kreatywnie spędzają czas! Zapraszamy do zapisów dzieci do 3 roku życia.

Pracujemy od 6:30 – 17:00. Czesne w żłobku, w tym roku dla mieszkańców Studzionki w promocyjnej cenie.
Zapraszamy do kontaktu!
Tel. 533 572 746

                                                                                                                                                           Dyrekcja żłobka


====================================================================================================================================

Wracają stacjonarne nieodpłatne porady prawne

W czasie pandemii nieodpłatna pomoc prawna udzielana była telefonicznie. Teraz porady udzielane będą także stacjonarnie w punktach zlokalizowanych w każdej gminie.

Aby uzyskać poradę, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz ustalić termin. Zgłoszenie można wysłać także mailowo (niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl) lub umówić się na poradę osobiście w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 11, pokój nr 1 (obok kaplicy szpitalnej).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są udzielane mieszkańcom, których nie stać na prawnika. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali żadnych pracowników.

W 2020 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu udzielonych zostało niemal 1000 porad. Organizatorem pomocy prawnej jest Powiat Pszczyński. Zadanie finansowane jest ze środków Budżetu Państwa.

Na terenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa. Szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określa specjalne zarządzenie.

Zarządzenie Starosty Pszczyńskiego z 30 czerwca 2021 r.

https://www.powiat.pszczyna.pl/aktualnosci/7686-wracaja-stacjonarne-nieodplatne-porady-prawne.


=============================================================
==================================================================

AZALIE - na skwerze z pomnikiem i fontanną solankową w Studzionce, przepięknie kwitną i nie przeszkadza im zmienna pogoda.

Azalie przy Pomniku Wdzięczności posadziły nasze Studzienczanki.

W trakcie rekultywacji skweru, ich miejsce zostało zmienione - jednak przyjęły się dobrze i dają wiele pozytywnych wrażeń.

       /ul. Jedności 4/      
                  ==========================================================================================================

W Urzędzie Miejskim powstał Referat ds. Jakości Powietrza:

W Referacie można uzyskać informację na temat programów związanych z wymianą piecy, 

termomodernizacją budynków 

oraz na temat programu dofinansowania fotowoltaiki, który ma ruszyć w kwietniu.

Pracownicy pomogą również w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Magdalena Polok - kierownik

ul. 3 maja 11
tel.: 32 449 39 50============================================================================================================

76 rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Auschwitz

/Cmentarz parafialny w Studzionce, 2.01.2021r./

 

Marsz ten był największym, jaki miał miejsce na ziemiach polskich. 

Przebiegał na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

17 stycznia 1945 roku w obozie zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów.

Ze wzgledu na Covid-19, w uroczystości udział wzięli tylko: 

Wicestarosta Pszczyński Damian Cieszewski oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły.


       ===========================================================

STUDZIONKA - NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2316/174/VI/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020 

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:             

I miejsce -  Studzionka  gm. Pszczyna pow. pszczyński                 27 000 zł

II miejsce – Kozy gm. Kozy pow. bielski                                        20 000 zł

III miejsce – Bycina gm. Rudziniec pow. gliwicki                            15 000 zł

-------------------------------------------------------------------------------------

To główna nagroda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Przygotowałem 24 zdjęcia w formacie A4, prezentację multimedialną oraz film, 

by jak najlepiej zaprezentować naszą Studzionkę 

i mamy I miejsce! 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

                 

            

         

              

             

        ============================================================================

Otwarte Inhalatorium Solankowe

w Studzionce już działa.

Po przygotowaniu projektu i załatwieniu wszystkich formalności, I etap budowy, firma wykonała w listopadzie 2019 roku.

W 2020 roku, mieszkańcy wykonali drugi etap, 

przekształcając fontannę solankową w Otwarte Inhalatorium Solankowe. 

 

    


całość...

  ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.
------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...