STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl


=================================================================================================================================================================================================================

W Urzędzie Miejskim powstał Referat ds. Jakości Powietrza:

W Referacie można uzyskać informację na temat programów związanych z wymianą piecy, 

termomodernizacją budynków 

oraz na temat programu dofinansowania fotowoltaiki, który ma ruszyć w kwietniu.

Pracownicy pomogą również w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Magdalena Polok - kierownik

ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 39 50


========================================================================================================
=============================================================================================================================================================================================================================


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział terenowy w Częstochowie

Sekcja w Mikołowie


Informuje o o sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a znajdujących się przy ul. Stenclówka w Studzionce.

wykaz dostępny w pliku poniżej:


Wykaz nieruchomości do sprzedaży...=========================================================================================================================================================================================================================

76 rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Auschwitz

/Cmentarz parafialny w Studzionce, 2.01.2021r./

 

Marsz ten był największym, jaki miał miejsce na ziemiach polskich. 

Przebiegał na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

17 stycznia 1945 roku w obozie zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów.

Ze wzgledu na Covid-19, w uroczystości udział wzięli tylko: 

Wicestarosta Pszczyński Damian Cieszewski oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły.


               
================================================================

Zapraszam do ogólnodostępnej Stajenki Bożonarodzeniowej w Studzionce

/naprzeciw posesji - ul. Jedności 13a/


     

POCZĄTEK NOWEGO ROKU 1 STYCZNIA, TO STAROŻYTNY PRZYPADEK:

 

W starożytnym Egipcie rok rozpoczynał się gdy wylewał Nil i było to podczas obecnego lipca, w Babilonii i Asyrii zgodnie z przesileniem na wiosnę lub jesień, w zależności od epoki i regionu. Rok Ateński trwał od lipca do lipca, Macedoński od października do października w Bizancjum początkiem roku był pierwszy września.

 

Natomiast obecnie, prawie na całym świecie Nowy Rok świętujemy 1 stycznia, a przecież nie jest on niczym szczególnym związany z astronomią czy przyrodą. 

1 stycznia jako początek Nowego Roku jest dziełem przypadku i Rzymian. 

W starożytnym Rzymie, po którym wiele odziedziczyliśmy, Nowy Rok zaczynał się 1 marca i tak było do roku 154 p.n.e. 

Z początkiem każdego roku w Rzymie wybierano dwóch konsuli, którzy byli zwierzchnikami armii i administracji na okres jednego roku.

Taka data Nowego Roku była związana z odradzaniem się w marcu przyrody oraz z rozpoczynaniem wojen po przerwie zimowej.

Jednak przed nadejściem roku 153 p.n.e. z powodu wojny prowadzonej przez Rzym na terenach dzisiejszej Hiszpanii, zaszła pilna potrzeba wysłania tam nowej armii jeszcze w miesiącach zimowych. Uznano, że armię powinni prowadzić już nowi wodzowie, dlatego podjęto uchwałę o wyborze konsuli nie jak dotąd 1 marca, ale już 1 stycznia i od tego roku wyboru dokonywano zawsze z tą datą.

Od tego czasu przyjęto nowy zwyczaj, że Nowy Rok rozpoczyna się 1 stycznia.

Co ostatecznie zostało zatwierdzone w reformach kalendarzowych Juliusza Cezara – Kalendarz Juliański.

 

Obecnie posługujemy się kalendarzem Gregoriańskim, który został wprowadzony w 1582 roku ze względu na to, że kalendarz Juliański spóźniał się w stosunku do zjawisk astronomicznych.

Aby nadrobić opóźnienie - dzień 5 października 1582 roku - według kalendarza Juliańskiego stał się dniem 15 października 1582 roku - według kalendarza Gregoriańskiego.

Kalendarz Juliański spóźnia się o 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na 3322 lata.

W wyznaniu prawosławnym nadal obowiązuje Kalendarz Juliański, dlatego Boże Narodzenie i Nowy Rok obchodzą obecnie 14 dni później.

O przesunięciu początku roku z marca na styczeń świadczą Rzymskie /łacińskie/ nazwy miesięcy, które zachowały się w niektórych językach do dziś:

 

1. Ianuarius – poświęcony starorzymskiemu bogu Janusowi.

2. Februarius – poświęcony etruskiemu bogu Februsowi - miesiąc oczyszczenia przed nadejściem wiosny i nowego roku.

3. Martius – nazwa wywodzi się od boga wojny - Marsa. /POCZĄTEK ROKU W STAROŻYTNYM RZYMIE/

4. Aprilis – otwieranie się przyrody – poświęcony bogini Venus – bogini wiosny.

5. Maius – nazwa wywodzi się od bogini Mai – matki ziemi.

6. Junius – nazwa wywodzi się od bogini Junony – opiekunki - kobiet i macierzyństwa.

7. Quintilis – nazwa wywodzi się od cyfry „pięć” (quinque),

8. Sextilis – nazwa wywodzi się od liczby „sześć” (sex).

9. September – nazwa wywodzi się od liczby „siedem” (septem).

10. October – nazwa wywodzi się od liczby „osiem” (octo).

11. November – nazwa wywodzi się od liczby „dziewięć” (novem).

12. December – nazwa wywodzi się od liczby „dziesięć” (decem).


W 44 roku p.n.e. miesiąc Quintilis otrzymał nową nazwę – Julius, na cześć Juliusza Cezara (stąd angielska nazwa miesiąca „July”). W 8 roku p.n.e. na cześć Oktawiana Augusta miesiąc Sextilis zmieniono na Augustus (współczesna angielska nazwa „August”).

      

=====================================================================================================

PUCHAR  I DYPLOM

Niedawno, w okrojonej formule, odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”

Nagrodę zdobyła Studzionka i Studzienczanie, za pośrednictwem prezentacji, która nasze osiągnięcia przedstawia. Aby lepiej się ją oglądało i można ją było udostępnić,  została przetworzona na film z  podkładem muzycznym i zamieszczona na YouTube.

Polecam 18 minut o Studzionce i jej mieszkańcach.

 

prezentacja na konkurs:

https://www.youtube.com/watch?v=DOGvq6EuOu0

/prędkość zmiany slajdów została dostosowana do ilości tekstu, by spokojnie można było przeczytać/

 

film z drona:

https://www.youtube.com/watch?v=R0DCmAW70Zc&t=96s
                                                    
           
                                                                    ===================================================================================

Dziewczynka z Wisły Małej potrzebuje przeszczepu komórek

6-letnia Nadia Wróbel mieszka z rodzicami w Wiśle Małej. Gdy miała 3 latka, mama zauważyła, że dziewczynka zaczyna mieć problemy z utrzymaniem równowagi i chodzeniem. U Nadii wykryto przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną. Leczenie w Polsce nie przynosi efektów. Dziewczynka została zakwalifikowana do przeszczepu komórek macierzystych w Tajlandii. Jest to jedyna szansa, aby ocalić jej życie przed kalectwem.        


     


===============================================================================================


                                                       


===========================================================

STUDZIONKA - NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2316/174/VI/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020 

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:             

I miejsce -  Studzionka  gm. Pszczyna pow. pszczyński                 27 000 zł

II miejsce – Kozy gm. Kozy pow. bielski                                        20 000 zł

III miejsce – Bycina gm. Rudziniec pow. gliwicki                            15 000 zł

-------------------------------------------------------------------------------------

To główna nagroda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Przygotowałem 24 zdjęcia w formacie A4, prezentację multimedialną oraz film, 

by jak najlepiej zaprezentować naszą Studzionkę 

i mamy I miejsce! 

Dlaczego uhonorowano Studzionkę – odpowiedź znajduje się w kryteriach i  przygotowanych materiałach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąg z Regulaminu Konkursu:

III. Kryteria i punktacja w kategorii "najpiękniejsza wieś"

 1.  Estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

            - tereny i obiekty publiczne

      - posesje prywatne

2.  Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi    (działające stowarzyszenia, organizacje, plany odnowy wsi itp.).

3.  Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, tradycja i zwyczaje – sprawdzane na podstawie dokumentacji i opisów imprez).

4.  Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi w przesłanych materiałach i jakość przedłożonych materiałów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

                 

            

         

              

             

        
======================================================================================Pamiętajmy o naszym zdrowiu i zdrowiu innych.
Stosujmy się do zaleceń epidemiologów.                                                                      


Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach:       http://www.wsse.katowice.pl/=============================================================================

Brama oraz stojak na rowery:

Z drugiej strony zosały wypisane osoby, które najbardziej przyczyniły się do powstania tej inwestycji oraz przekrztałcenia jej 

Ustawiliśmy również stojak na rowery.             

            =================================================================================


KOMUNIKACJA POWIATOWA przez ul. POWSTAŃCÓW:

Za sprawą przychylności Zarządu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, 
kilka kursów linii autobusowej Pszczyna – Pawłowice oraz Pawłowice – Pszczyna będzie realizowanych przez ul. Powstańców już od 1 września.
Pozostałe kursy będą realizowane nadal ul. Wodzisławską.

Powstały nowe przystanki:
„Kościół” - przy kościele katolickim - w stronę Pawłowic
„OSP” - przy Delikatesach - w stronę Pszczyny
„Stawy” - przystanki przy posesjach Państwa Czech i Smołka
„Kapliczka” - przystanki przy posesjach Państwa Pietryja i Szendera.

Dzięki uprzejmości Państwa Świerkot, 
przejście pomiędzy przystankami „Tartak” na ul. Wodzisławskiej i „Stawy” na ul. Powstańców będzie dostępne przez ich posesję.

Ze względu na remont drogi wojewódzkiej DW 933 będą występować opóźnienia lub nawet zmiany w kursowaniu autobusów. Aktualne informacje o rozkładzie jazdy i wszelkich zmianach w kursowaniu autobusów znajdują się na stronie:


oraz w zakładce w zakładce:      "KOMUNIKACJA LOKALNA"


UWAGA:    W papierowej wersji "ZWIASTUNA", w rozkładzie jazdy jest błąd, który Powiat poprawił już po przygotowaniu "Informacji Sołeckich".

                                             Pierwszy kurs linii Pawłowice - Pszczyna rusza z Pawłowic o godz. 6:00 a nie o 6:10, 

dlatego godziny przejazdu przez nasze przystanki są o 10 min. wcześniejsze. Dotyczy to tylko tego kursu.================================================================

Odpust Parafialny - imieniny naszego kościoła

w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

15 sierpnia 2020r.

 

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach.

Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych.

Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej.

Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

 

Współcześnie odpusty to uroczystości specyficzne dla Kościoła katolickiego w Polsce; poza granicami kraju praktycznie niespotykane.  

Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką,

na którą składają się wydarzenia religijne:

suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja,

ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp.


    

      

   =====================================================

Studzionka dla mieszkańców i rowerzystów.


Punkt postojowy na trasie EuroVelo4 - Studzionka ul. Jordana 30:

     

Przy Otwartym Inhalatorium Solankowym mamy dostęp do wody  wodociągowej zdatnej do picia – kurek znajduje się na studni.

Natomiast kabina WC znajduje się z boku budynku.

Dojście od ul. Robotniczej.


Punkt czerwony - wiata postojowa dla rowerzystow.
Punkt zielony - Otwarte Inhalatorium Solankowe.

 


         


   


============================================================================

Otwarte Inhalatorium Solankowe

w Studzionce już działa.

Po przygotowaniu projektu i załatwieniu wszystkich formalności, I etap budowy, firma wykonała w listopadzie 2019 roku.

W 2020 roku, mieszkańcy wykonali drugi etap, 

przekształcając fontannę solankową w Otwarte Inhalatorium Solankowe. 

 

    


całość...

============================================================================

Harmonogram odbioru odpadów: lipiec - grudzień 2020 oraz styczeń - czerwiec 2021

==================================================
Ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Od 1 maja br. właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy 
i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Na terenie gminy Pszczyna wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc.
Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16,10 zł od osoby. 
Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.
Wypełniony druk należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego: ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, mailowo na adres: pszczyna@pszczyna.pl lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego.

Dla mieszkańców nie posiadających drukarek postaram się udostępnić deklaracje w inny sposób i ewentualnie je zebrać.
Informację na ten temat jeszcze podam w tym tygodniu.
===========================================================================


=========================================================================================================================================
Projekt przebudowy DW 933,
mapki obejmujące teren Studzionki:


  ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.
------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...